Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Sabine Desimpel

Kleppestraat 39

8890 Dadizele

Hoofdapotheker: Sabine Desimpel

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0889 172 274

Machtigingsnummer APB: 360302

Telefoonnummer: 056 50 26 01

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.